स्वर्ण पदक विजेता महर्जन सम्मानित

57
yfONof08sf] rfªdO{df ePsf] !)cfF} ljZj RoflDkog;Lk zf/Ll/s ;'u7g tyf lkmlhsn :kf]6{; k|ltof]lutfdf &% s]hL tf}n ;d"xdf :j0f{ kbs lht]/ d+unaf/ :jb]z kms]{sf al8 laN8/ dx]Zj/ dxh{g cfkm"n] kfPsf] :j0f{ kbs b]vfpb} . t:jL/ M /Tg >]i7, /f;;, sf7df8f}F .

काठमाडौँ, नेपाल खेलाडी तथा प्रशिक्षक सङ्घले विश्व शारीरिक सुगठनका स्वर्ण पदक विजेता महेश्वर महर्जनलाई आज सम्मान गरेको छ । उहाँलाई सङ्घले रु ५० हजारसहित सम्मानित गरेको हो । 

सोही अवसरमा संयुक्त अरब इमिरेट्स(युएइ) जुनियर इन्टरनेशनल सिरिजको पुरुष एकलतर्फ स्वर्ण पदक विजेता प्रिन्स दाहाल, फुटबल रेफ्री विना श्रेष्ठ र एभरेष्ट मार्सल आर्ट क्लबका प्रमुख प्रशिक्षक रवि शाहीलाई समेत सम्मानित गरिएको थियो । उहाँहरुलाई पूर्वयुवा तथा खेलकूदमन्त्री शरतसिंह भण्डारी, राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)का सदस्य एवं नेपाल कराँते महासङ्घका अध्यक्ष दावा गुरुङ, खेलाडी तथा प्रशिक्षक सङ्घका अध्यक्ष महेश महर्जनलगायतले सम्मान गर्नुभएको थियो । महर्जनले थाइल्याण्डको चाङमाइमा गत डिसेम्बरमा भएको १०औँ विश्व शारीरिक सुगठन तथा स्पोर्ट्स फिजिक च्याम्पियनसिपको शारीरिक सुगठनतर्फ पुरुष ७५ किलो तौलमा स्वर्ण पदक जित्नुभएको थियो । 

Facebook Comments

LEAVE A REPLY